Wiercenie studni

W zależności od struktury geologicznej dobieramy odpowiedni sposób wiercenia. Posiadamy sprzęt, wiertnice, które pozwalają nam wiercić metodą obrotowo-udarową (tzw. dolny młotek) oraz na „płuczkę”. W górach, skałach, twardych pokładach wiercenia wykonujemy metodą na tzw”młotek”(urobek jest wydmuchiwany z odwiertu sprężonym powietrzem). Dodatkowym atutem jest także wiertnica niewielkich rozmiarów, która dzięki gąsienicom może wjechać w trudno dostępne miejsca.

Natomiast w miękkich pokładach takich jak: gliny, iły itp. wiercimy na ”płuczkę”(zwierciny są wynoszone na powierzchnie za pomocą wody pod ciśnieniem). Pierwszym etapem wiercenia jest wykonanie często kilku metrów odwiertu pod ”osłonową”, rurę PCV lub stalową, którą wprasujemy w warstwę nieprzepuszczalną. W zależności od terenu rury mogą zostać osadzone także bezpośrednio w skale. Zadaniem rury tzw. osłonowej jest zabezpieczenie w przyszłości studni, przed zanieczyszczonymi wodami podskórnymi. Następnie przystępujemy do wiercenia docelowego.

Po nawierceniu się wody, staramy się określić orientacyjną wydajność pokładu wodonośnego. Jeśli jest ona zadowalająca. to w nawierconej warstwie wodonośnej osadzamy filtry szczelinowe przez, które będzie napływała woda i rurę podfiltrową. Po wyjęciu przewodu wiertniczego, odwiert zabudowujemy rurami studziennymi i osypujemy przestrzeń między rurą a ścianą odwiertu, obsypką żwirową do odpowiedniej głębokości. Dodatkowo przed przedostaniem się wód zanieczyszczonych, zabezpieczamy studnie pierścieniem compactonitowym. Po czym w wykonanej studni montujemy swoją pompę głębinową i pompujemy zabrudzoną wierceniem wodę, aż do uzyskania czystej. Takie oczyszczające pompowanie trwa od kilku godzin do kilku /kilkunastu dni…


 

Nasz teren działań to m.in.: