Odwierty pod pompy ciepła

Kolektor pionowy dla pompy ciepła wykonujemy ze zgrzewanych fabrycznie i na wymiar sond firmy Muovitech. W odwierty zapuszczamy sondy wypełnione  glikolem,który potem krążąc w rurach odbiera ciepło z ziemi i transportuje je do pompy ciepła. Tam następuje odebranie ciepła, a schłodzona ciecz wraca do kolektora w ziemi.

Odwierty z sondami do 30m muszą być oddalone od siebie min. o 5 m, a sondy wykonywane na głębokość 100m powinny być oddalone od siebie min 15m. Jeżeli jest to możliwe staramy się wiercić kolektory w jednym rzędzie prostopadłym do kierunku przepływu wód podziemnych, po to aby przepływająca woda gruntowa schłodzona przez jedną sondę nie schładzała sąsiedniej.

Następnie kolektory łączymy ze sobą w poziomie, poniżej granicy zamarzania gruntu w studzience zbiorczej. Z jednego mb kolektora pionowego można uzyskać ok 50W czyli dla domu, który potrzebuje 10kW trzeba wykonać kolektor pionowy o łącznej długości 200mb. Są to oczywiście orientacyjne ”prognozy”, bo tam gdzie występują duże pokłady wodonośne, sprawność  kolektora będzie wyższa i można skrócić jego całkowitą długość.

Tam gdzie jest grunt niespójny, suchy, niezawodniony sprawność  takiego kolektora będzie niższa i dla prawidłowego działania pompy ciepła należy zwiększyć  jego całkowitą  długość. Zdarzało się,  że kiedy wierciliśmy, jako podwykonawcy czasami spotykaliśmy się z firmami, które dla obniżenia kosztów np. same montują w odwiercie cztery niebieskie  rury przeznaczone do wody.

Zgrzewają je w warunkach polowych w tzw. podwójne U, tłumacząc inwestorowi, że w ten sposób mogą podnieść sprawność kolektora o kilkadziesiąt procent, a tym samym znacznie skrócić jego całkowitą długość. I niestety  zdarzają się takie instalacje, które nie pracują, tak jak wcześniej planowano, a koszty ogrzewania takimi pompami ciepła są wyższe niż wcześniej zakładano. Ale z prawidłowo zaprojektowanymi i wykonanymi  kolektorami pionowymi – pompa ciepła przez długie lata będzie się wyróżniać  bardzo niskimi  kosztami  eksploatacji.

Nasz teren działań to m.in.: