Szukanie wody

Zanim przystąpimy do wiercenia, konsultujemy się z hydrogeologiem o możliwości i głębokości występowania pokładów wodonośnych w rejonie planowanego odwiertu studni. Tzw. krzyżówki , żyły wodne, cieki wodne lokalizowane przez różdżkarzy, radiestetów i jasnowidzów… Jak wynika z naszej praktyki, te magiczne metody szukania wody nie są skuteczniejsze niż wskazywałby na to czysty przypadek… Pokłady wodonośne na określonym obszarze najczęściej występują na podobnej głębokości, więc stosując się do obowiązujących przepisów nie ma większego znaczenia, w którym miejscu na działce będzie wiercona studnia. Czasami jest stosowana metoda elektrosejsmiczna … poniżej przykładowy wykres z badaniami.

Przyklad_1 Przyklad_2

Nasz teren działań to m.in.: