Przepisy prawne

Każda studnia musi być bowiem wykonana w odległości co najmniej:

 

Interpretacja_Ministerstwa_Srodowiska

Nasz teren działań to m.in.: